Elmas ve CBN diskte bağlantı, aşındırıcı taneciklerin gömülü olduğu kısmın tanımıdır.

Bir diskte en önemli kısmı teşkil eder. Aşındırıcı ebatları ve kalitesinin yanı sıra bağlantının doğru seçilmesi ve üretilmesinin de diskin performansı ve maliyeti üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır. Tane iriliği ve konsantrasyonun yanında bağlantı kendi başına da bileme performansını etkiler. Genelde sert bağlantılı diskler daha uzun ömürlü olurlar.

Paso kaldırma kuvveti ile disk ömrü ters orantılıdır. Paso kaldırma kuvveti azaldıkça, disk ömrü artar. Disk yıpranması olmadan aşındırma yapmak mümkün değildir.

DİABOR, her performansa sahip, ekonomik bağlantı çeşitlerini tatbik etmektedir. Değişik sertliklerde değişik bağlantı maddeleri mevcuttur. Kullanıcı tarafından malzemenin çok iyi tanıtılması ve hakkında bütün teknik detayların iletilmesi sonuç açısından yararlı olmaktadır.

Bağlantı Tipleri: 1.Resinoid Bağlantı, 2.Metal Bağlantı, 3 Seramik Bağlantı ve 4 Elektro

Kaplama Bağlantı olmak üzere 4’e ayrılmaktadır.

Bizim üretim programımızda Resinoid ve Metal Bağlantı kullanılmaktadır.

BAĞLANTI SEÇİMİNDEKİ TAVSİYELER

a) Yumuşak Bağlantı
• Düşük konsantrasyonlar
• Kuru taşlama
• Isıya duyarlı çalışma alanları
• İnce tane irilikleri
• Geniş taşlama alanları

b) Sert Bağlantı
• Sulu taşlama
• Uzun ömür
• Dar taşlama alanları
• Pürüzlü taneler
• Yüksek konsantrasyonlar

A) RESINOID (REÇİNE) BAĞLANTI

En ekonomik bağlantı şeklidir. Aşındırma zamanı az, kaldırdığı paso miktarı fazladır. Organik özelliğe sahiptir. Kuru çalışmalar için idealdir. Resinoid bağlantılı diskler yüksek kesim güçleriyle bilenirler. Resinoid bağlantılar orta, ince ve süper ince bilemelerde tercih edilirler. Özellikle paso kaldırmaya uygun bu tip diskler, hem kuru hem de sulu bilemelerde kullanılabilirler. Malzeme kompozisyonu, makine tipi ve çalışma şekillerine göre Fenol Reçine, Poliamid Reçine ve Teflon Reçine gibi sentetik bağlayıcılar özel kimyasal ve mekanik desteklerle birlikte uygun bağlantı modelleri elde edilmektedir.

B) METAL BAĞLANTI

Organik bağlantıya göre paso kaldırma kabiliyeti daha azdır. Ancak dayanıklılık süreleri fazladır. Bu cins bağlantılı disklerin aşındırma kapasiteleri rezin bağlantılı disklerden bir dereceye kadar daha düşüktür. Aşınmaya karşı olan dirençleri ise bazı durumlarda resinoid bağlantılı disklerden oldukça fazla olduğu için resinoid bağlantılı disklerle yapılamayacak bileme işlemleri için idealdirler. Metal bağlantılı diskler sadece istisnai durumlarda, küçük temas alanları için soğutucu olmadan kullanılabilirler. Çalışma esnasında mutlaka soğutulmalı eğer sulu yağ karışımları tatbik edilecekse 50/1 oranı kullanılmalıdır.

FARKLI BAĞLANTI SERTLİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Genel Bağlantı Kullanım Şekilleri

Genel Bağlantı Özellikleri

Tane İriliği – Nominal Boyut