Herhangi bir imalat metodu ile (talaşlı veya talaşsız şekillendirme) elde edilen yüzeyde
giderilmesi imkânsız olan pürüzler kalır. Bu pürüzler; tatbik edilen imalat metoduna göre; gözle görülebilir veya elle hissedilir şekilde olabileceği gibi, hassas elektronik cihazlarla ölçülebilecek büyüklüklerde de olabilirler.

Rt: Azami pürüzlük derecesi [mikron ( 1mm = 0,001mm ) olarak ölçülür.]
Ra: Ortalama ( aritmetik ) pürüzlük değeri
 olarak hesaplanır.

NOT: Pratik olarak Ra = 0,16 ile 0,25. Rt olmaktadır.
Teknik resim üzerinde yüzey kalitesi aşağıdaki şekilde gösterilir.

NOT: Bu değerlerden herhangi birinin verilmesi ile yüzey kalitesi belirlenmiş olur.