Ticari KVKK Aydınlatma Metni

Diabor Elmas ltd Şirketi olarak, müşteri ya da tedarikçilerimize atacağımız ticari elektronik iletiler hakkındaki işbu aydınlatma metnini sizler için hazırladık.

1) Ticari İletiler Ve Onay:
Diabor Elmas LTD şti olarak mal ve imalat hizmetlerimizi tanıtmak, pazarlamak, işletmemizi tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığımızı artırmak amacıyla sizlerin elektronik iletişim adreslerine göndereceğimiz ticari elektronik iletiler için web sayfamız üzerinden, yazılı olarak ve yahut başkaca elektronik iletişim araçları vasıtasıyla sizlerden öncelikle onay almaktayız.

Onayların elektronik ortamda alınması halinde; aldığımız onaylardan sonra vermiş olduğunuz elektronik iletişim adreslerine teşekkür ve teyit amacıyla onayınızın alındığı bilgisini yönlendirmekteyiz.

Her ne kadar onay vermiş olsanız da Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında istediğiniz zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilirsiniz. Ret kararınıza ilişkin beyanınızı diaborelmas .com adresine iletmeniz gerekmektedir.
Yönetmelik kapsamında ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğinize ilişkin talebinizin DiaborElmas Ltd şirketine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde sizlere ticari elektronik ileti göndermeyi durduracağız.

1) Onay Gerektirmeyen Durumlar
Sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinizi vermeniz hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile KVKK’nunda ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu aranmaz.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir.